Publications

ERIKSEN, MAUD MARION LAIRD:

Electronic article: “Hva er da ett menneske? Science Fiction og framtidens barn” in: Neuroetik, a publication by Etisk Råd in Denmark. 2014

Chapter in book: ”Forskning och phronesis” in: Kritiska tänkanden i religionsvetenskapen. Nya Doxa, Falun 2009.

Chapter in book: ”Religionsteologi” in: Martinsson et.al (eds.): Systematisk teologi. En introduktion. Verbum, Stockholm 2007.

PhD Dissertation: Moral Voices and Ethical Dialogue. A Study of Literary Character and Moral Authority. The Norwegian Lutheran School of Theology, Oslo 2005 (Norway). Click here for access to PDF (note that the first page is empty): Avhandling juli05

STENSENG, MAUD MARION LAIRD:

Article ”Kjedelig å være god? “Det gode mennesket” i litteraturen” in: Kritisk forum for Praktisk Teologi 87:2002, Anis, Fredriksberg 2002

Chapter in book (with Gunnar Heiene) ”Hva er etisk pluralisme? Etisk pluralisme i kritisk belysning” in: Østnor, Lars (ed).: Etisk pluralisme i Norden (s.47-70). Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001.

Article ”Den flertydige feminismen” in: Tidsskrift for Teologi og Kirke 3/2000, Universitetsforlaget Oslo 2000

Article ”Den tapte uskyld. Noen tanker om teologi og postmodernisme” in: Ung Teologi 4/1999, Oslo 1999

Article ”Fortelling og etikk. Et nytt perspektiv på moralfilosofien” in: Religion og livssyn. Tidsskrift for Religionslærerforeningen i Norge. 4/1997. Oslo 1997.

Article ”Narrativ etikk. En kort innføring” in: Ung Teologi 3/1997, Oslo 1997